Prezenterem / Dj „Pulsstacja.fm” zostaje osoba, która została pozytywnie rozpatrzona w czasie rozmowy rekrutacyjnej oraz w dobie przesłuchania, przyjęta na okres próbny, a następnie po zatwierdzeniu zarządu oraz opiekunów na stałe.

Prezenter, przed każdym wejściem na antenę, powinien sprawdzić ustawienia łącza, mikrofonu oraz wszystkich parametrów związanych z nadawaniem (tytuł, nazwa, obrazek)

Każdy prezenter grający na antenie radia jest zobowiązany do obecności na Panelu Radiowym.

Każda planowana audycja grana na antenie radia musi być zgodna z wcześniej ustaloną ramówką.

Pierwszeństwo w ramówce maja: audycje autorskie i tematyczne oraz transmisje na żywo z imprez i klubów, meetingi.

Podczas grania audycji przez autopilota dozwolone jest przejęcie nadawania przez dowolnego prezentera radia, o ile nie gra osoba wpisana w ramówkę.

Prezenter Pulsstacja.fm może być równocześnie prezenterem innej stacji internetowej z wyjątkiem radia “goodbeat” oraz “radiostars”.

Prezenter powinien dbać o dobre imię radia. Zabronione jest poniżanie lub wyśmiewanie słuchaczy lub gatunków muzycznych.

Zakazane jest granie pod wpływem alkoholu, narkotyków, w stanie wskazującym na niedyspozycję. Niedozwolone są wygłupy na nieprzyzwoitym poziomie.
Na radiu jest niedopuszczalne używanie wulgaryzmów, jaki i niepoprawnej polszczyzny. Prezenter powinien grać zgodnie z zasadami dobrego wychowania i kultury osobistej. Jego zachowanie nie powinno obrażać ani razić nikogo ze słuchaczy.

Prezenter nie może reklamować innych stacji radiowych, stron internetowych, firm, dyskotek, klubów, forum, prywatnych numerów, bez wcześniejszej zgody zarządu radia.

Wszelkie hasła do kont prezenterów jak i do serwerów radia oraz wszelki inne hasła NIE MOGĄ być ujawniane osobom postronnym. Osoba, która złamie ten punkt, zostanie bezzwłocznie usunięta z radia oraz obciążona kosztami poniesionych strat.

Podczas prowadzenia audycji w radiu należy wyłączyć wszystkie programy mogące powodować zapychanie łącza nadającego.

Zakazane jest retransmitowanie audycji, puszczanie setów z klubów.

Decyzja o wydaleniu z ekipy lub zawieszenia w graniu może zapaść na wniosek zarządu a w SZCZEGÓLNOŚCI właściciel radia.

W przypadku, gdy któryś z prezenterów nie może zagrać w wyznaczonym przez siebie terminie zamieszczonym w ramówce, ma prawo do zamiany z innym prezenterem, jeżeli tylko obie strony dojdą do porozumienia i powiadomią o tym zarząd oraz opiekuna kanału, minimum 2h przed rozpoczęciem audycji.

Prezenter jest zobowiązany do przekazywania na antenie radia pozdrowień, które będą do niego nadchodziły za pośrednictwem konsoli pozdrowień.

Prezenter, który chce zorganizować na swojej audycji jakikolwiek konkurs ma obowiązek poinformowania o tym fakcie dużo wcześniej Właścicieli Radia, który zatwierdza program audycji.

Przestrzegania regulaminu pilnuje zarząd radia oraz wszyscy członkowie radia.
Każdy prezenter ma obowiązek bezzwłocznie podporządkować się niniejszemu regulaminowi.

Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

Ewentualne zmiany w regulaminie zostają wprowadzone wyłącznie przez Właścicieli Radia

Prezenter na okresie próbnym jest zobowiązany zagrać 10 godzin podczas tego okresu.

Każdy prezenter/ dj który poda błędne dane adresowe jest poddany do rozpatrzenia sprawy przez organy prawne.

Każdy kto gra na okresie stałym w radiu pulsstacja.fm może grać w innej rozgłośni ale, jeśli z jego powodu radio bądź ktoś z ekipy ucierpi sprawa bezzwłocznie trafia na Policje lub do Sądu sprawca musi się liczyć z poniesionymi kosztami za rozprawę oraz odszkodowanie dla radia.

Każdy kanał nadaję muzykę odpowiedniego gatunku. Granie złego gatunku na wyznaczonym kanale może skutkować natychmiastowy zawieszeniem audycji.
Wszystkie informacje przekazywane pomiędzy prezenterami a zarządem, rozmowy pomiędzy prezenterami a zarządem są poufne. Udostępnianie ich publicznie lub osobą trzecim jest zabronione.
Prezenter na okresie stałym ma obowiązek wygrać minimum 2h tygodniowo.
Prezenter na okresie stałym może wziąć urlop który, niezwłocznie musi zgłosić do opiekuna kanału.
Prezenterzy na okresie stałym zobowiązują się do pomocy nowym prezenterom w zapoznaniu się z panującymi zasadami socjalnymi oraz technicznymi.
Każdy prezenter jest zobowiązany do reklamowania naszych sponsorów / partnerów.
Każdy prezenter musi posiadać mikrofon i go używać. Prowadzenie audycji bez mikrofonu jest zakazane.
Prezenter rezygnując ze stanowiska zgłasza to niezwłocznie do opiekuna kanału.
Osobą które zrezygnowały niezwłocznie należy zabrać uprawnienia z:
dyski sieciowe, grupy radiowe na fb, fanpage, forum, panel radiowy, konto ftp shoutcast, hasło do grania, emial, dostep do panelu strony www.
Osoba rekrutująca może udostępnić uprawnienia nowo przyjętemu prezenterowi jedynie po otrzymaniu potwierdzenia akceptacji regulaminu.
Każdy prezenter wstępując w szeregi radia musi zaakceptować powyższy regulamin, wysyłając jego kopię w raz ze swoim, imieniem, nazwiskiem, nazwą dj, nr telefonu oraz datą urodzenia w tytule maila na email regulaminy@pulsstacja.fm z dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”
Zarząd radia zobowiązany jest do niepublikowania danych osobowych prezenterów bez ich zgody.Przykładowy email z akceptacją regulaminu:
Adresat: regulaminy@pulsstacja.fm
Tytuł: Jan, Kowalski, dj Janush, +48 123 123 123, 10.10.1990.
Załącznik: regulamin.pdf
Treść:
Dnia 11/16/2015 Akceptuję regulamin.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).